Pin
Send
Share
Send


iusnaturalismo alanında geliştirilen bir felsefi veya düşünce akımıdır sağ temeli olarak insan hakları . Doğal hukuk için, bu tür hakların kaynağı İnsanların doğası .

Bu şekilde, iusnaturalism, doğal hak İnsanın sahip olduğu, çünkü onlar sadece insandır. Bu nedenle, bireylerin doğası ile bağlantılıdır.

Bu, doğal hukuk için, evrensel hakların olduğu anlamına gelir. üstün, emsal ve bağımsız gelenek hukuku, pozitif hukuk ve yazılı hukuk. Bu evrensel haklar doğal yasalar .

iuspositivismo Aksine, dikkate kaynak yasalar, herhangi bir zamanda geçerli olan yazılı hukuk düzenidir. Doğal yasaların aksine, pozitif yasalara dayanır.

İusnaturalism direği, kısacası, varlığının inancı evrensel ilkeler bunlar iyi ve kötülükle bağlantılıdır; bunlardan doğal haklar (veya insan hakları) ve doğal yasalar üstün bir çerçeve olarak ortaya çıkar. Doğasında var insan olmak milliyet dışında, cinsiyet, etnik köken, din ve toplumsal konum ve herhangi bir tarihsel değişikliğe yabancıdır.

Bu doğal hak, durumu nedeniyle geçerli olmak için yazılı olmak zorunda değildir, çünkü adam Doğadan geliyor. Öte yandan, pozitif yasa, düzenleyen hukuk sisteminin kurulması için yazılı olarak ifade edilmelidir.

Pin
Send
Share
Send