Pin
Send
Share
Send


Postulates ilham adalet görev İnsan davranışlarını düzenlemekten sorumlu kurumsal düzeni oluştururlar. toplum . Bu nedenle, sosyal çatışmaların çözümünü sağlayan bir dizi düzenlemedir.

Kanun farklı dallara ayrılabilir. Bu anlamda hakkında konuşmak mümkün kamu hukuku (ne zaman devlet bir otorite olarak, zorlayıcı güçlerine müdahale eder) veya özel hukuk (bireyler arasında yasal ilişkiler kurulur), örneğin.

Şubesi sosyal hukuk Kamu hukukunda yaşam biçimindeki değişikliklerden doğar. Amacı, koruma amacıyla, sosyal sınıflar arasındaki eşitsizlikleri sıralamak ve düzeltmektir. insanlar günden güne ortaya çıkan farklı sorulardan önce.

Buna karşılık, sosyal hukuk, iş kanunu sosyal güvenlik hakkı göçmenlik kanunu ve tarım kanunu .

Hukukun çeşitli dallara bölünmesinin çalışmayı kolaylaştırdığını, ancak hukuk normlarının somut uygulanmasında fazla bir ilgisinin bulunmadığını akılda tutmak önemlidir. Tüm hukuk dalları bulunur birbiriyle ilgili ve herhangi bir yasal süreçte etkileşimde bulunun.

Sosyal hukuk kavramı, kamu hukuku veya özel hukuktan daha az yaygındır. Bu, yasanın tanımının kendisinden beri gerçekleşir. sosyal bir gerçeğin varlığını varsayar (yani, bir toplum çerçevesinde insanlar arasındaki ilişkinin devreye girdiği yer). Bu nedenle, sosyal hukuk kavramının konuyla ilgili olmadığını düşünen uzmanlar var.

Konut hakkı

Doğru gelişmek için tüm bireyler tatmin etmeli bir dizi ihtiyaç ve, ekonomik veya sosyal durumlarına göre, bunu başaramazlarsa, bu eksikliklerin çözülmesini, gelişmesini teşvik etmek amacıyla Devletlerin sorumluluğundadır. fırsat eşitliği ve koşulları olan bir topluluk; Demokraside yaşamın anlamı budur. Ancak, sadece teoride kalır, çünkü eşitsizlik, hayal kırıklığı, çaresizlik, yoksulluk ve elbette ki bireylerin sosyal haklarının sürekli ihlali .

konut hakkı Sosyal hukuka dahil edilmiştir ve her insanın sahip olduğu ihtiyaçlardan birini karşılamanın önemi ile bağlantılıdır: HAYIR diyebileceği bir yere sığınacak bir yer. Bu ihtiyacın karşılanması, yuvadan dışarı saldırabilecek tehlikelerden korunan, özel ve aile hayatına liderlik edebilmesi, onurlu ve güvenli bir şekilde gelişmesini sağlayacaktır.

Bu nedenle, bu hakkın ihlali, bireyin fiziksel ve zihinsel bütünlüğünün ihlal edilmesine neden olur; bu, yalnızca aile grupları içindeki davranışlarını etkilemez aynı zamanda tüm sosyal ortamı etkileyecek.

İspanya'da bankaların elinden aldıkları binlerce ev ve toplu tahliye sonucu meydana gelen sorunları göz önüne alırsak, bu hakkın gerçek önemi. Tahliyenin sonuçlarına katlanan insanlar kendilerini kesinlikle küçük düşürülmüş hissetmek için aldılar bile şehrin önünde

1919'da yayınlanan Weimar Anayasası'nda, medeni meselelere adanmış bölümde, Devlet adına dokunulmaz bir gereklilik olarak konutla ilgili belirli bir madde var; Öte yandan, uluslararası alanda, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bu hak ayrıca kapsamlı olarak da adlandırılır. Buna rağmen, o yıldan günümüze doğru dedi sistematik olarak ihlal edildi.

Pin
Send
Share
Send