Ben her şeyi bilmek istiyorum

Bitişik Açıları

Pin
Send
Share
Send


bir açı bu bir geometrik şekil Kaynakla aynı köşeyi paylaşan iki yarı çizgi ile oluşturulmuştur. bitişik Bu arada, bir şeyin yanında bulunanı niteleyen bir sıfattır.

bitişik açılar onlar kim bir tarafı ve tepe noktasını paylaş diğer iki taraf sonuçlanırken karşıt yarım çizgiler . Bu tanım, bitişik açıların da olduğunu anlamamızı sağlar. bitişik veya ardışık açılar (Çünkü onlar ortak bir taraf ve aynı köşe var) ve ek açılar (her iki sonucun toplamı 180° ; yani, bir düz açı ).

Bu konunun tüm kaynaklarının her iki açının da toplam 180 ° olması gerekliliğine saygı göstermediğine dikkat etmek önemlidir; yani, birçok metinde geometri Bitişik açılar kavramı, bir tarafa ve tepe noktasına ortak olan herhangi bir çift olarak tanımlanır, bunlara ek olmalarına gerek kalmaz. Bu nedenle, bu konudaki bilgilere danışmadan önce, çelişkileri veya tutarlılık eksikliğini önlemek için, cevap verdiği sözleşmeyi tanımlamak gerekir.

Bitişik açıların diğer özellikleri ise kosinüsler onlar aynı değer Ters işareti olmasına rağmen, mutlak değerin aynı olduğu söylenebilir; Örneğin, iki bitişik açı alırsak, 120 ° 'den biri ve 60 °' den biri, ilkinin kosinüsü -1 ile çarpılan ikincisininkine eşittir. göğüs Ancak bu açılardan eşittir.

kosinüs trigonometriye ait bir kavramdır ve dik bir üçgenin parçası olan akut açının bitişik ayağı ile hipotenüsü arasındaki oranı ifade eder; Başka bir deyişle, açının kosinüsünü söyleyebiliriz. α Bitişik bacağının hipotenüsün değeri ile bölünmesine eşittir. Sonucun, sağ üçgenin özelliklerine göre değişmediği, ancak bu değerin gösterdiği gibi açının bir işlevi olduğu belirtilmelidir. Thales teoremi .

Öte yandan, meme bu, karşı bacağın hipotenüsü tarafından verilen bir açıyla bölünmesinden oluşan bir trigonometri işlevidir.

Eğer bir açı 44° bir açının yanında bulunur 136° Bir tarafı ve tepe noktasını paylaştığı, bunun bitişik açılarla ilgili olduğunu söyleyebiliriz (44° + 136° = 180° ). Bu derecelendirme, diğer sınıflandırmaların gelişimini engellemeden her iki açıyı da etkiler. Açısı 44° , diğerine bitişik olmanın yanı sıra, bir keskin açı . Açısı 136° Bu arada, bu akut açıya bitişik, ancak sırayla bir geniş açı .

iki dik açılar (dan 90° her biri ayrıca bitişik açılar olabilir. Gereklilik daima aynıdır: bir köşeyi paylaşmaları gerekir ve bir taraf diğer taraf da düz olmalıdır. Her ikisine de bitişik dik açıları eklersek sonuç düz bir açı olur (180° ).

Alanında birçok sınıflandırmada olduğu gibi matematik bitişik açılar kavramı birçok farklı soruna uygulanabilir. Karşılaştığımız açı türünü belirledikten sonra, bir sonraki adım bilinen tüm özelliklerini incelemek ve projemiz için faydasını değerlendirmek için güvenilir bir kaynak kullanmaktır.

Her zaman bu konsepte hayat vermek için gereken iki açının mevcut olmadığını söyleyebiliriz. açıkça, ama çoğu zaman bir ve sadece birinden başlıyoruz bu özelliklere erişmek için diğerini hayal edin , eğer bu yeni kapıyı açarsa çözeltiler . Başka bir deyişle, bunların realiteyi ihtiyaçlarımıza adapte etmemize izin veren gözlem ve teorizasyondan ortaya çıkan kavramlar olduğunu unutmamalıyız.

Pin
Send
Share
Send